Suitsueemaldussüsteemid ja
tuleohutusautomaatika

Hooldame, paigaldame ja seadistame!

Suitsueemaldussüsteemid

Suitsueemaldussüsteemid on töökindel lahendus suitsu ja kuumuse väljajuhtimiseks põlengu alalt, et temperatuur ei tõuseks ja püsiks piisavalt kõrge suitsuta tsoon. Süsteemi eesmärk on hoida väljapääsud ja evakuatsiooniteed tulekahju korral suitsust vabad, tagada kustutus- ja päästetööde läbiviimine, vähendada omandile põhjustatavaid suitsukahjustusi, juhtida välja kuumust ja seeläbi piirata tulekahju levimist ning vähendada põlemise eeldusi. Oma olemuselt võib suitsueemaldussüsteemi nimetada passiivseks kustutussüsteemiks.

Tuleohutusautomaatika

Tuleohutusautomaatika eesmärk on jälgida hoone kõikide tuleohutussüsteemide (seal hulgas: sprinkler, tuletõrjeveevarustus, gaaskustutusüsteemid, tuletõkkekardinad, tuletõkkeuksed ja väravad, turvavalgustus jne) ja oluliste toitesõlmede (hoone toitesisendid, varutoited, diiselegeneraator jne) toimimist, andes tulekahju olukorral päästeametile nende olekute kohta adekvaatset infot, võimaldades automaatset ja manuaalset suitsueemaldus- ning ülerõhuventilatsioonisüsteemide juhtimist.

Unistad, et sinu ettevõtte turvalisus oleks tagatud?

Meie hoolitseme selle eest!

ATS hooldus ja paigaldus